• Επενδύσεις Ακινήτων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

    Επενδύσεις Ακινήτων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα επένδυσης ακινήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου και με βάση τις οικονομικές απαιτήσεις του κάθε ιδιοκτήτη/επενδυτή

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων
  • Υπολογισμό απόδοσης ακινήτων
  • Ρευστοποίηση των ακινήτων
  • Συγκριτική ανάλυση των επενδύσεων σε ακίνητα
  • Προσδιορισμός των επενδυτικών ευκαιριών & διαπραγμάτευση για λογαριασμό του πελάτη