• Διαχείριση Έργου

    Διαχείριση Έργου

Η  ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων, μικρής, μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας. Η εταιρεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου, συντονίζει μία ομάδα ειδικών και εξασφαλίζει ότι οι στόχοι που έχουν προκαθοριστεί με τον πελάτη ικανοποιούνται σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Πολεοδομικές και αναπτυξιακές μελέτες
  • Συμβουλές κατασκευών
  • Προγραμματισμό και συντονισμό κατασκευών
  • Σχεδιασμό και Διαμόρφωση χώρων
  • Οικονομική διαχείριση του έργου
  • Διαπραγματεύσεις συμβάσεων